HET ONTWIKKELINGSPROCES EN DE KANSEN DIE MEN KRIJGT

DE BETEKENIS VAN HET ‘ONTWIKKELINGSPROCES’ TIJDENS HET LEVEN EN DE IMPLICATIES

  • Een  kind van 10 jaar dat voldoende ontwikkeld is, is zich bewust wie het snelst kan rennen in de klas, wie het beste is in lezen, schrijven, rekenen, redactie en andere vergelijkingen  met leerlingen in de klas.

Dit helpt kinderen differentiëren en draagt bij tot hun vaardigheden op jonge leeftijd. Door het herkennen van de vaardigheden in de leergebieden waarin ze sterk zijn, kunnen ze al op jonge leeftijd hun eigenwaarde vergroten.

Met andere woorden het ontdekken van hun sterke vaardigheden bevordert het gevoel van het zelf kunnen, alsook de eigenwaarde op jonge leeftijd, maar kan ook bijdragen tot meer aandacht besteden aan leergebieden die meer aandacht vereisen.

  • Een jongere van 18 jaar die voldoende ontwikkeld is, is in staat  zijn doelen te stellen, zijn behoefte te onderkennen, alsook vast te stellen wat en waarin hij gelooft.  Zichzelf kunnen ‘onderhouden’ is belangrijk om ‘onafhankelijk’ te kunnen zijn.

Indien er een voorspelling gemaakt kan worden van hoe goed zo’n 18 jarige jongere al kan voldoen aan de wens van onafhankelijk te zijn en als volwassen behandeld te worden, dan is het wel het zelf kunnen ‘managen’ van zijn spaargeld.  Met andere woorden sommige jongeren van 18 jaar kunnen  echter impulsief zijn in het besteden van hun spaargeld waardoor ze nog niet in staat  zijn effectief te begroten, voordat ze hun geld besteden. Dit kan de wens om zo snel mogelijk als een ‘onafhankelijk’ volwassen persoon behandeld te worden, meer of minder dwarsbomen.

 Een volwassene van 29 jaar die voldoende ontwikkeld is heeft een eigen identiteit ontwikkeld.

DIT BETEKENT dat hij/ zij kan beslissen wat voor leven te gaan  leiden, alsook weet welke levensrichting te kiezen in termen van werk of baan, een vaste relatie of partner hebben en ook minstens te weten en zelf ook te kunnen verwoorden wat hij/ zij verwacht van iemand anders .

Met andere woorden de 29 jarige die voldoende ontwikkeld is, heeft door zijn eigen identiteit ook vertrouwen in wat hij weet en wil geloven van mensen, de dingen en de waarden die betrouwbaar zijn om zijn beslissingen te begeleiden.

 Een  volwassen persoon van 40 jaar oud die voldoende ontwikkeld is, is in staat voordelen te behalen door zijn ervaringen met  anderen. In die zin dat hij/ zij in staat is op iets of een gebeurtenis waarbij hij vroeger snel opvliegend en misschien driftig werd en wellicht ook aggresief,  nu bewuster te weten hoe de eigen’ knoppen’ te beheersen.  

Anders gezegd, hij/ zij kan als 40 jarige die voldoende ontwikkeld is,  makkelijk reflecteren en bewust kiezen voor een adequaat antwoord geven als hij/zij negatief uitgedaagd wordt, dank zij het denkproces“ IK KAN ER NUTEGEN. IK KAN ME OOK VOLDOENDE  BEHEERSEN OM EEN ANTWOORD TE KIEZEN EN TE GEVEN, WAARBIJ SPRAKE IS VAN MIJN EIGEN EFFECTIEF GEDRAG”.

Een volwassen persoon van 55 jaar, die ook voldoende ontwikkeld is.  is selectief  in het kiezen van relaties en het stellen van prioriteiten. Hij/zij is tevens in staat om de nadruk te leggen in zijn sociaal leven op mensen die kunnen ‘belonen’ . Ze gaan dan ook snel voorbij mensen die dat niet kunnen of willen doen.  Met andere woorden de 55 jarigen die voldoende ontwikkeld zijn, beginnen merendeels de nadruk te leggen op ERVARINGEN  en ANDERE MENSEN , dan op dingen die alleen betekenisvolle bronnen zijn van plezier.  Zij zien tegenslagen in het leven als kansen om toch meer te kunnen groeien en ook in gunstige zin te kunnen veranderen, door te reflecteren op wat ze ervan geleerd te hebben.

  • EEN 70 jarige en oudere die VOLDOENDE  ontwikkeld is, heeftde mogelijkheid dat hij/zij voldoende kennis alsook ervaring heeft ‘opgeslagen’ van wat er tot dusver gebeurd is in het leven en na te denken over wat het betekent voor wat er nog dient te komen.

Zulke oudere, doch vitale mensen,  kunnen in overweging nemen welke soort ‘erfenis’ ze willen achterlaten , alsook wat de waarde van hun leven is in de maatschappij waar ze nog altijd deel van uitmaken.

Met andere woorden een 70 jarige en oudere volwassen persoon die voldoende ontwikkeld is en nog vitaal, kan de nadruk leggen op de meer positieve aspecten van het dagelijks leven en zal ook verder groeien door nieuwe kennis, vaardigheden en ervaringen.

 KORTOM:

  • Door rekening te houden met de ontwikkelingsfase van mensen is het mogelijk beter te begrijpen :
    • dat er sprake is van levenslang leren door middel van nieuwe ervaringen,- kennis en- vaardigheden;
    • dat het ontwikkelingsproces niet bij iedereen identiek is, vanwege de verschillende sociaal maatschappelijke mogelijkheden, alsook culturele invloeden, maar bovenal door de eigen motivatie, karakter, persoonlijkheid en educatie,alsook de kansen die men in het leven krijgt. Deze kansen en mogelijkheden kunnen positief aangewend worden om verder te groeien.

Literatuur:

‘ PSYCHOLOGY TODAY’ MAY, JUNE 2015, VOLUME 48. NO. 3.