Mar. 19, 2017

EMOTIONS

HOE KAN MEN EMOTIES POSITIEF AANWENDEN?

 

 0.INLEIDING.

Door middel van emotionele vaardigheden leren vooral tieners en adolescenten om flexibel en resilient te zijn in moeilijke omstandigheden en bij slechte tijden, om depressies te voorkomen. Emoties hebben wij allemaal en dit is fundamenteel voor het hebben van succes op lange termijn. Onze vaardigheid om onszelf te kunnen organiseren, om bij conflicten te kunnen onderhandelen om problemen te kunnen oplossen, beinvloedt ook onze relaties en de mogelijkheid om effectief te kunnen zijn als we een baan hebben of een taak moeten uitvoeren.

1. Emotionele behendigheid

Emotionele behendigheid is zich bewust zijn en accepteren van al je emoties om ook te kunnen leren van de moeilijkste emoties,waardoor  je in staat bent op elk moment te leven met  de realiteit, alsook op een adequate manier te reageren en te handelen volgens je diepste waarden.  Emoties zijn data en geen taken die je moet uitvoeren.Daardoor leer je begrijpen hoe je gezonde beslissingen moeten nemen die stroken met  waarden. Dat betekent dat men niet bang moet zijn voor het hebben van emoties, maar in staat moet zijn ervan te leren en de emoties te gebruiken als een instrument  om ze ook rationeel te hanteren.

2.   Welke betekenis kunnen emoties hebben?

Iedereen heeft emoties en dit kan wisselend zijn, afhankelijk van je eigen ontwikkeling. Emoties kunnen minstens de volgende betekenis hebben.

 Emoties zijn niet goed of slecht, maar ze zijn er nu eenmaal.

Iedereen ervaart moeilijke emoties, zoals bedroefdheid, boosheid, woede, frustraties. Er  is niets mis met het hebben van emoties als je je bedroefd voelt of van binnen woede voelt. Maar door te leren hoe je je emoties op dat moment ook de baas kunt worden is heel erg belangrijk.

Emoties gaan voorbij
Geen enkele emotie is van blijvende aard.  Je kunt je bedroefd voelen of woedend zijn maar deze emoties gaan voorbij.  Het begrijpen hiervan helpt vooral  tieners en adolescenten om hun emotionele fluctuaties de baas te kunnen zijn. Het kunnen bemerken dat je op een bepaald moment ook  zekere emoties hebt, betekent dat je ook moet leren om niet te oordelen op het moment dat er sprake is van de emoties, maar een ruimte moet creëren in je mind om na te denken en om eerst voor jezelf te bepalen hoe je ermee zult omgaan. Belangrijk is ook om op zo’n moment  jezelf af te vragen: Waarom voel ik me zo?

Emoties zijn onze ‘leermeesters ‘

Mensen kunnen leren van moeilijke emoties, aangezien emoties ons  geweldige data geven over wat belangrijk is voor ons, aan wie we zorg willen besteden, wie we kunnen vertrouwen en hoe we ons leven willen leiden. Kortom: door de emoties te hanteren als leermeesters, vragen we ons eerst af :Waarom voelen we ons nu zo? Vervolgens gebruiken we de informatie die we als antwoord krijgen om sterker te zijn, beter te voelen, meer en ook beter met de wereld om ons heen contact te krijgen

Moed hebben is ook op ‘ fiere’ wijze verder lopen en groeien

We worden in het dagelijks leven omringd door mensen die ons vertellen hoe we onze angsten moeten bestrijden, maar angst hebben is een normaal verschijnsel. De kunst is echter niet door angst verlamd te worden en de voor ons toch wel belangrijke werkzaamheden te  blijven verrichten. We kunnen niet bij angst weglopen, maar we moeten wel bemerken dat we ons angstig voelen en wat de waarde ervan is.... Als je de gedachte hebt dat je op een bepaald moment  echt angst voelt, dan is de eerste vraag die je jezelf moet stellen: Waarom voel ik me zo angstig?  Probeer eerst antwoord voor jezelf te krijgen op deze vraag en ga vervolgens in kleine stappen verder door  de WAARDE van angst ig te zijn te ontzenuwen, door voor JEZELF een DOEL te bepalen. MOED HEBBEN IS NIET AFWEZIGHEID VAN ANGST, MAAR DOOR MOED TE HEBBEN WEET JE OOK DUIDELIJK WAT JE DOEL IS EN HOE JE JE DOEL KUNT BEREIKEN DOOR BEWUST TE GAAN HANDELEN EN JE STAPPEN TE BEPALEN.

Door je waarden te bevestigen, kun je je emotionele BEHENDIGHEID versterken.

We worden allen beinvloed door sociale’ contaminatie’, maar door je eigen waarden te hanteren, bevestig je je eigen autonomie.  Onze kernwaarden zijn een intern kompas die ons helpt om de juiste weg te blijven kiezen en te bewandelen. Dus onze eigen waarden beschermen ons en we hanteren onze eigen waarden dus als een uitdaging om te weten wat we willen bereiken en hoe we een verschil kunnen maken met anderen, om toch wel onze DOELEN te stellen en te kunnen HANTEREN om de juiste weg te blijven bewandelen.

Een sterk’ intern kompas’ hebben helpt ons een ware autonomie te ontwikkelen en daardoor resulteert dit ook in een groeiproces van meer kennis en ervaring en het vermijden van een emotionele CHAOS gevoel.  

Een programma met  zeven gewoonten die belangrijk zijn voor jongeren die effectief  willen zijn.

Dit programma leert  ons, maar vooral ook jongeren om de dingen vanuit een ander perspectief te gaan zien en eerst na te denken voordat ze praten en keuzes maken.

  • Gewoonte 1:  Wees proactief
  • Gewoonte 2: Start altijd met  het denken over je einddoelen.
  • Gewoonte 3: Wat de eerste prioriteit is, moet je als eerste doen.
  • Gewoonte 4: Denk in termen van’ win/win’.
  • Gewoonte 5: Probeer eerst te begrijpen, daarna pas om begrepen te worden.
  • Gewoonte 6: Maak gebruik van Synergie(.samenwerken om een gemeenschappelijke doel of prestatie te kunnen leveren)
  • Gewoonte 7: Zorg dat wat je nodig hebt aan materiaal en middelen, ook goed werkt en wees altijd alert om actief te kunnen blijven.

5. Samengevat

Emoties hebben is een normaal gegeven waar we van leren. Het voelen van emoties is dus een normaal verschijnsel. Door stil te blijven staan bij het voelen van emoties en zich eerst af te vragen: ‘waarom voel ik me zo’ voorkomt men impulsief handelen, leert men bewust  de emoties positief aan te wenden en te kiezen voor waarden die belangrijk zijn. Door middel van onze waarden kunnen we telkens nieuwe doelen stellen en zorgen voor emotionele stabiliteit, waardoor we impulsiviteit  en emotionele chaos voorkomen. Dit is vooral ook een leerwinst voor jongeren wanneer we hen bewust strategieën leren, hoe ze hun emoties als media moeten hanteren om bewust waarden te kiezen en doelen te stellen. Door te kiezen voor eigen waarden en doelen te stellen en  bovenal door steeds bij jezelf de vraag te stellen ‘WAAROM voel ik me zo’, krijgt men informatie die belangrijk is.

Deze behendigheid om met emoties om ta gaan betekent vervolgens dat je de emoties die je ervaart kunt hanteren als een normaal gevoel en als media waarvan je steeds meer leert en die ervoor zorgen dat je bewust  EIGEN WAARDEN kiest en doelen stelt om verder te handelen en te kunnen groeien.

De behendigheid om met emoties om ta gaan, betekent  tevens dat je waarden en doelen hanteert als een kompas om op de juiste koers te blijven.

LITERATUUR:

1)    Deborah, Farmer Kris.

Emotional Agility as a TOOL to help Teens MANAGE THEIR FEELINGS

2)   Hoff, Naphtalie,  in ‘Core essentials of leadership’,Defining self-esteem: Self-esteem is defined as the degree to which individuals feel comfortable with who they are, believe that they have inherent value as people, have the ability to demonstrate that value, and are confident in their ability to successfully achieve their own measure of success. It isn’t about being boastful, self-centered, or domineering. Rather, it’s about representing ourselves with quiet confidence, as an equal among equals, and leading others from a position of internal strength.

 

Mar. 18, 2017

HOW WE CAN VISUALIZE SOME OF OUR EMOTIONS

WHAT KIND OF EMOTIONS DO YOU FEEL SEEING THIS TREE?